Ο Δήμος Λάρνακας υπέβαλε την περασμένη εβδομάδα στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, την τελική του  μελέτη για τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με στόχο τη συγχρηματοδότηση έργων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Published in ΝΕΑ
Σελίδα 6 από 6