ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ

Τετάρτη, 09 Ιανουάριος 2013 13:23

DALVERO

Διεύθυνση: Κίμωνος 1 Τηλ.: 96 559078
Τετάρτη, 09 Ιανουάριος 2013 13:22

DA VINCI CAFE

Διεύθυνση: Αγίου Λαζάρου, shop 5 Tηλ.: 24 664660
Τετάρτη, 09 Ιανουάριος 2013 13:22

STARBUCKS

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 18 Τηλ.: 24 823796
Τετάρτη, 09 Ιανουάριος 2013 13:21

AMBIANCE

Διεύθυνση: Γρηγόρη Αυξεντίου 28 Τηλ.: 24 654455