Δευτέρα, 25 Ιανουάριος 2016 08:04

Οφειλόμενα προς το κράτος μισθώματα γης στην ελεύθερη Αμμόχωστο

Rate this item
(0 votes)

Οφειλόμενα προς το κράτος μισθώματα γης στην ελεύθερη Αμμόχωστο*

Ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, για την περαιτέρω εισροή χρημάτων στα ταμεία του κράτους, είναι το θέμα των οφειλόμενων προς το κράτος μισθωμάτων,  από επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε δασική γη στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Διανύουμε μια περίοδο όπου τόσο το κράτος όσο και οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν εξαπολύσει φοροεπιδρομές με στόχο την εξασφάλιση οικονομικών πόρων από τους απλούς πολίτες. Τι γίνεται όμως στην προκειμένη περίπτωση, με τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις βλέπε ξενοδοχειακές μονάδες;

Συνολικά τέσσερεις ξενοδοχειακές μονάδες μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 όφειλαν στο κράτος ένα ποσό ύψους 1.686.293.34.  Ας δούμε ξεχωριστά τις τέσσερεις περιπτώσεις.

  1. Η συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα υπολόγισε το μίσθωμα με βάση το 6% αντί το 12% επί των ακαθάριστων εισπράξεων για την περίοδο 11/03/2003 – 31/12/2003. Έτσι δημιουργήθηκε ένα οφειλόμενο ποσό ύψους 233.438 χιλιάδες ευρώ. Το Τμήμα Δασών απαίτησε τη διαφορά του ετήσιου μισθώματος στο 12% αντί στο 6% βασιζόμενο σε επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα. Το Τμήμα Δασών προχώρησε με αγωγή η οποία ορίστηκε για ακρόαση τον Οκτώβριο του 2014. Άξιο αναφοράς είναι ότι το χρονικό διάστημα 2013 – 2014 το ετήσιο μίσθωμα καταβλήθηκε κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα.
  2. Η δεύτερη περίπτωση αφορά ξενοδοχειακή μονάδα η οποία οφείλει 62.540.490 χιλιάδες ευρώ προς το κράτος, που αφορούν την χρονική περίοδο 20/01/2012 – 19/01/2015. Ο λόγος είναι το ότι το ετήσιο μίσθωμα αναθεωρήθηκε από 20/01/2012 και καθορίστηκε από 50.033.85 χιλιάδες ευρώ σε 70.880.68 χιλιάδες ευρώ. Η συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα δεν έχει αποδεχτεί το νέο μίσθωμα και πληρώνει το προηγούμενο εξού και η διαφορά στις οφειλές. Το θέμα βρίσκεται σε διαιτησία και ο Γενικός Εισαγγελέας συνέστησε αναμονή για να διαφανεί μέσα από το αποτέλεσμα της διαιτησίας οι όποιες προοπτικές για οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες.   
  3. Η Τρίτη περίπτωση αφορά ξενοδοχειακή μονάδα η οποία οφείλει στο κράτος τα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά και αφορούν την χρονική περίοδο 16/01/2007 – 5/01/2014. Συνολικά το ύψος των οφειλών μέχρι 5/01/2014 έφτασε στα 1.165.328.81 εκατομμύρια ευρώ. Άξιο αναφοράς είναι ότι η εταιρεία κατέβαλε στο κράτος στις 15/10/2013 84.037.68 χιλιάδες ευρώ , στις 29/11/2013 84.037.68 χιλιάδες ευρώ, και στις 22/07/2014 100.000 χιλιάδες ευρώ. Σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης δασικής γης που συνομολογήθηκε στις 16/1/1982 και κατόπιν αναθεώρησης του μισθώματος για την περίοδο 16/01/2002 – 15/01/2007. Η εταιρεία αρνείτο να καταβάλει το νέο αναθεωρημένο μίσθωμα των 59.158.86 χιλιάδων λιρών και κατέβαλε το προηγούμενο μίσθωμα των 45.783.44 χιλιάδων λιρών. Το Τμήμα Δασών καταχώρησε αγωγή όπου σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των 176.618.91 χιλιάδων ευρώ πλέον νόμιμο τόκο. Η εταιρεία προχώρησε σε έφεση.  Σημειώνουμε ότι στις 16.01.2007 και στις 16.1.20012 έγιναν νέες αναθεωρήσεις του ετήσιου μισθώματος. Για την περίοδο 16/01/2007 – 15/01/2012 το ετήσιο μίσθωμα καθορίστηκε σε 108.200.21 χιλιάδες ευρώ και για την περίοδο 16/01/20012 – 12/01/2017 σε 311.913.88 χιλιάδες ευρώ. Το Τμήμα Δασών με επιστολή του ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα να καταχωρηθεί αγωγή για διεκδίκηση του χρηματικού ποσού ύψους 1.165.328.81 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γενικός Εισαγγελέας έκρινε σκόπιμο να αναμένουμε το αποτέλεσμα της έφεσης. Η πρώτη 33ετία της σύμβασης έληξε 15/01/2015 και η εταιρεία επιθυμούσε την ανανέωση της το Τμήμα Δασών με επιστολή του ζήτησε από την εταιρεία την εξόφληση του οφειλόμενου καθυστερημένου ποσού.
  4. Η τέταρτη περίπτωση αφορά ξενοδοχειακή μονάδα η οποία οφείλει 187.525.87 χιλιάδες ευρώ (πλέον τόκους υπερημερίας) το οποίο είναι υπόλοιπο από οφειλές ύψους 535.877 χιλιάδων ευρώ καθώς επίσης και 58.307 χιλιάδες ευρώ μέρος του μισθώματος την χρονική περίοδο 12/02/2011 – 11/02/2014.  Άξιο αναφοράς είναι ότι υπάρχει γραπτή δέσμευση της εταιρείας για εξόφληση του υπολοίπου ποσού στο τέλος του Οκτώβρη του 2014  δεν έχουμε εικόνα για το εάν έχει πραγματοποιηθεί. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι από 12/02/2011 έγινε αναθεώρηση του μισθώματος και από 47.464.66 χιλιάδες ευρώ το μίσθωμα καθορίστηκε σε 64.595.58 χιλιάδες ευρώ. Η εταιρεία δεν το αποδέχεται και καταβάλει το προηγούμενο μίσθωμα των 47.464.66 χιλιάδων ευρώ. Καταχωρήθηκε αγωγή στο δικαστήριο τον Φεβρουάριο του 2013.

Είναι καιρός το κράτος να προχωρήσει σε αναθεώρηση των συμβολαίων εκμίσθωσης γης στις εταιρείες – ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν κακό ιστορικό, ως προς την συνέπεια τους, στην καταβολή των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το κράτος. Δεν μπορεί να λειτουργούν αυτές οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις αξιοποιώντας στο έπακρο από την μια, την κρατική γη για να εισρέουν όσο το δυνατό περισσότερα χρήματα στα ταμεία τους και από την άλλη να δείχνουν με τον χειρότερο τρόπο ασυνέπεια ως προς τις υποχρεώσεις τους στο κράτος και ευρύτερα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία του τόπου, η οποία σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς είναι η βαριά μας βιομηχανία στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας.

*Του Σταύρου Χατζησάββα

Επαρχιακού Γραμματειακού Λειτουργού Οικολόγων Λάρνακας

Πηγή: ΚΥΠΕ